Tokyo Ghoul:Re 3rd Season ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Tokyo Ghoul:Re 3rd Season ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

ดู Tokyo Ghoul:RE โตเกียวกูลภาค 3 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย  กะบะ

Tokyo Ghoul:Re เรื่องเกิดขึ้นในช่วงสองปีหลังพวกเจ้าหน้าที่ CCG บุกเข้าโจมตีร้านอันเทย์คุยังคงมีการก่อการร้ายจากพวกอาโอกิริอย่างต่อเนื่องมีการก่อตั้งหน่วยพิเศษผู้ใช้ควิงซ์(Quinx)เพื่อรับมือพวกกูลนำทีมโดยซาซากิไฮเซะครึ่งมนุษย์และกูล ที่ถูกฝึกโดย อาริมะ คิโช