The World of Narue นารูเอะ อลวนลุ้นรักสาวต่างดาว ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย

The World of Narue นารูเอะ อลวนลุ้นรักสาวต่างดาว ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

The World of Narue Narue no Sekai นารูเอะ อลวนลุ้นรักสาวต่างดาว ถ้าหากว่าโลกใบนี้มีองค์กรของมนุษย์ต่างดาวตั้งอยุ่อย่างลับๆ 2-3 องค์กร ขอเชิญสนุกสนานไปกับการตรวจสอบเรื่องที่ นารุ เอะ พูด ว่าเป็นความจริงหรือไม่ อลวนลุ้นรักสาวต่างดาว

จำนวนตอน : 12
ตอนละ 24 นาที
ปีที่ฉาย : เม.ย. 5, 2003 ถึง มิ.ย. 28, 2003