The Prince of Tennis เดอะปริ๊นออฟเทนนิส ภาค 1-7 ตอนที่ 1-178 พากย์ไทย

The Prince of Tennis เดอะปริ๊นออฟเทนนิส ภาค 1-7 ตอนที่ 1-178 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

The Prince of Tennis เดอะปริ๊นออฟเทนนิส ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ซับไทย กะบะ

The Prince of Tennis เดอะปริ๊นออฟเทนนิส เรื่องย่อ เอจิเซ็น เรียวมะย้ายเข้ามาเรียนที่มัธยมต้นโรงเรียนเซชุนหรือในภาษาญี่ปุ่นคือ”เซซุน งาคุเอน”หรือเรียกสั่นๆว่า”เซงาคุ” โรงเรียนดังที่มีชื่อเสียงด้านเทนนิสเป็นหนุ่มน้อยอัจฉริยะ แชมป์ 4 สมัยซ้อนในการแข่งขันรุ่นจูเนียร์ของอเมริกาThe Prince of Tennisเจ้าชายลูกสักหลาดปริ้นช์ออฟเทนนิ้สเรียวมะเข้าชมรมได้ไม่ทันไรก็ไต่เต้าขึ้นเป็นนักกีฬาตัวจริงที่เป็นเด็กปี1คนแรกในชมรมภายหลังจากได้เป็นตัวแทนแล้วได้ไปร่วมแข่งขันของโรงเรียนไปแข่งในระดับเขต และในรอบชิงชนะเลิศได้เจอกับโรงเรียนฟุโดมิเนะ

[post-views]

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 1 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 2 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 40 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 41 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 42 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 43 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 44 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 45 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 46 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 47 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 48 พากย์ไทย

22:06 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 49 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 50 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 51 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 52 พากย์ไทย

22:26 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 53 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 54 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 55 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 56 พากย์ไทย

22:26 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 57 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 58 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 59 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 60 พากย์ไทย

22:26 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 61 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 62 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 63 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 64 พากย์ไทย

22:26 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 65 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 66 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 67 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 68 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 69 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 70 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 71 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 72 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 73 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 74 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 75 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 76 พากย์ไทย

22:26 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 77 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 78 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 79 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 80 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 81 พากย์ไทย

22:06 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 82 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 83 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 84 พากย์ไทย

22:26 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 85 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 86 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 87 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 88 พากย์ไทย

22:11 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 89 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 90 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 91 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 92 พากย์ไทย

22:12 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 93 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 94 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 95 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 96 พากย์ไทย

22:26 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 97 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 98 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 99 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 100 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 101 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 102 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 103 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 104 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 105 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 106 พากย์ไทย

22:06 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 107 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 108 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 109 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 110 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 111 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 112 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 113 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 114 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 115 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 116 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 117 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 118 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 119 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 120 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 121 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 122 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 123 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 124 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 125 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 126 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 127 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 128 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 129 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 130 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 131 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 132 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 133 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 134 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 135 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 136 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 137 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 138 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 139 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 140 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 141 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 142 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 143 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 144 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 145 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 146 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 147 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 148 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 149 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 150 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 151 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 152 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 153 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 154 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 155 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 156 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 157 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 158 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 159 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 160 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 161 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 162 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 163 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 164 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 165 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 166 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 167 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 168 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 169 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 170 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 171 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 172 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 173 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 174 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 175 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 176 พากย์ไทย

22:04 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 177 พากย์ไทย

22:05 Watch this video

The Prince of Tennis ss 1-7 ตอนที่ 178 พากย์ไทย

21:34 Watch this video