Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 1-51 จบ พากย์ไทย

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 1-51 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Soul Eater โซลอีทเตอร์

Soul Eater ยมฑูตแสบสายพันธุ์ซ่า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนอาชีวะช่างกลยมฑูต ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างเคียวให้กับยมฑูต โดยนักเรียนมนุษย์และปีศาจจะช่วยกันค้นหาไข่วิญญาณของคิชิน 99 ดวงและวิญญาณของแม่มด มาเพื่อเปลี่ยนนักเรียนปีศาจให้กลายเป็นเดธไซส์ ตัวเองของเรื่องก็คือมากะ อัลบัน ซึ่งจับคู่กับปีศาจที่ชื่อโซลอีทเตอร์ที่มีร่างที่แท้จริงเป็นเคียวนั่นเอง

 

 

 

[post-views]

Soul Eater ตอนที่ 01

23:36 Watch this video

Soul Eater ตอนที่ 02

23:36 Watch this video

Soul Eater ตอนที่ 03

23:36 Watch this video

Soul Eater ตอนที่ 04

23:36 Watch this video

Soul Eater ตอนที่ 05

23:36 Watch this video

Soul Eater ตอนที่ 06

23:36 Watch this video

Soul Eater ตอนที่ 07

23:36 Watch this video

Soul Eater ตอนที่ 08

23:36 Watch this video

Soul Eater ตอนที่ 09

23:36 Watch this video

Soul Eater ตอนที่ 10

23:34 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

23:37 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

23:37 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

23:37 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

23:37 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

23:37 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

23:37 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 50 พากย์ไทย

23:36 Watch this video

Soul Eater โซลอีทเตอร์ ตอนที่ 51 พากย์ไทย

23:07 Watch this video