Sora yori mo Tooi Basho ตอนที่ 1-13 ซับไทย

Sora yori mo Tooi Basho ตอนที่ 1-13 ซับไทย

เรื่องย่อ

Sora yori mo Tooi Basho ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Sora yori mo Tooi Basho เรื่องย่อ กล่าวถึงตัวละครเอก ทามากิ มาริ (คิมาริ) สาวมัธยมปลายธรรมดาที่ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยแบบไม่มีจุดมุ่งหมาย เมื่อเธอได้พบกับไดอารี่ที่ตนเขียนไว้เมื่อก่อนขึ้นมัธยมปลายถึงสิ่งที่อยากทำ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างเต็มที่ ทำให้ตัวของเธอต้องเริ่มต้นที่จะทำตามสิ่งที่ได้ตั้งใจเอาไว้

[post-views]

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 1

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 2

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 3

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 4

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 5

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 6

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 7

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 8

23:44 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 9

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 10

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 11

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 12

23:45 Watch this video

Sora yori mo Tooi Basho ดินแดนที่ห่างไกลยิ่งกว่าอวกาศ ตอนที่ 13

23:44 Watch this video