Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ภาค 1-3 พากย์ไทย

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ภาค 1-3 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยเมจิ ซึ่งระบอบศักดินาของญี่ปุ่นล่มสลาย ชายหนุ่มพเนจรที่มีชื่อว่า ฮิมุระ เคนชิน (ทาเครุ ซาโต้) ผู้มีอดีตเคยเป็นนักฆ่าผู้โด่งดังนามว่า ฮิโตคิริ บัตโตะไซ หลังจากสงครามสิ้นสุดลง เขาเดินทางร่อนเร่ไปยังเมืองต่าง ๆ ตามชนบท เสนอตัวใช้ทักษะของเขาในการปกป้องผู้คน เพื่อเป็นการไถ่บาปให้กับหลายที่ชีวิตที่เขาเคยฆ่าทิ้งไปและปฏิญาณกับตนเองด้วย 
จำนวนตอน : 94
ตอนละ 25 นาที
ปีที่ฉาย : ม.ค. 10, 1996 ถึง ก.ย. 8, 1998
[post-views]

Rurouni Kenshin ตอนที่ 1

23:33 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 2

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 3

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 4

23:33 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 5

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 6

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 7

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 8

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 9

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 10

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 11

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 12

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 13

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 14

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 15

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 16

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 17

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 18

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 19

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 20

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 21

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 22

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 23

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 24

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 25

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 26

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 27

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 28

23:33 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 29

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 30

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 31

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 32

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 33

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 34

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 35

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 36

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 37

23:06 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 38

23:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 39

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 40

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 41

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 42

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 43

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 44

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 45

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 46

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 47

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 48

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 49

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 50

25:33 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 51

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 52

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 53

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 54

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 55

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 56

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 57

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 58

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 59

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 60

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 61

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 62

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 63

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 64

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 65

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 66

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 67

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 68

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 69

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 70

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 71

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 72

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 73

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 74

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 75

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 76

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 77

25:35 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 78

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 79

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 80

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 81

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 82

25:34 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 83

25:24 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 84

25:27 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 85

25:27 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 86

25:27 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 87

25:27 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 88

25:26 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 89

25:27 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 90

25:27 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 91

25:27 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 92

25:27 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 93

25:27 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 94

25:01 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ 95

23:21 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ ova1

28:40 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ ova2

29:10 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ ova3

29:15 Watch this video

Rurouni Kenshin ตอนที่ ova4

29:28 Watch this video