Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Ro kyu bu ss

3 เดือนหลังจากซุบารุได้เป็นโค้ชให้แก่เด็กชมรมบาสโรงเรียนประถมเคย์ชิน ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนผมได้สอนสอนบาสให้แก่โทโมกะ

พากย์ไทย