Re-Creators ตอนที่ 1-22 ซับไทย

Re-Creators ตอนที่ 1-22 ซับไทย

เรื่องย่อ

Re-Creators ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Re-Creators เรื่องย่อ มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรเรื่องราวที่น่าสนใจในหลายรูปแบบ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ตัวละครในเรื่องเหล่านั้น มีความตั้งใจทำสิ่งใด ? พวกที่มีพลังใกล้เคียงกับพระเจ้าได้นำเรื่องราวของพวกตนมาสู่โลกมนุษย์พร้อมการลงทัณฑ์ของเทพที่เปลี่ยนแปลงโลก ในโลกของ Re:CREATOR ทุกคน คือ “ผู้สร้าง”