Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1-13 จบ ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1-13 จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

Project Scard: Praeter no Kizu ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย ดูตูน

เรื่องราวในโตเกียวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคาชิวะ เมื่อการบริหารถูกโอนไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่และเกิดการขัดแย้งกันจนสุดท้ายโปรเจ็กต์ล่มพื้นที่ถูกทิ้งร้าง และได้กลายเป็นเขตปลอดกฎหมาย เหล่าผู้พิเศษที่มีพลังจากรอยสักรูปสัตว์ประหลาดรู้จักกันในนาม SCARD ใช้ชีวิตปกป้องเมืองและดิ้นรนมีชีวิตแสวงหาความยุติธรรมในดินแดนแห่งนั้น