One piece ตอนที่ 229-264 Season 8 วอเตอร์เซเว่น พากย์ไทย

One piece ตอนที่ 229-264 Season 8 วอเตอร์เซเว่น พากย์ไทย

เรื่องย่อ

One piece วันพีช เป็นเรื่องในยุคของโจรสลัดและฝ่ายทหารเรือ เพื่อค้นหา สมบัติที่เรียกว่า “วันพีซ” โดยผู้ที่มีวันพีซอยู่นั้นคือเจ้าแห่งโจรสลัด โดยผู้ที่เคยครอบครองวันพีซนั้นมีอยู่คนเดียวตามที่เปิดเผยมาคือ เจ้าแห่งโจรสลัด  โกลด์ ดี โรเจอร์

ดู วันพีช ตอนอื่นๆ

[post-views]

One Piece ตอนที่ 229

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 230

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 231

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 232

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 233

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 234

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 235

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 236

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 237

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 238

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 239

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 240

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 241

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 242

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 243

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 244

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 245

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 246

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 247

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 248

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 249

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 250

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 251

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 252

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 253

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 254

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 255

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 256

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 257

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 258

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 259

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 260

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 261

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 262

23:26 Watch this video

One Piece ตอนที่ 263

23:26 Watch this video

One Piece ตอนที่ 264

23:26 Watch this video