One piece ตอนที่ 197-228 Season 7 จี-เอท และเดวี แบค ไฟท์ พากย์ไทย

One piece ตอนที่ 197-228 Season 7 จี-เอท และเดวี แบค ไฟท์ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

One piece วันพีช เป็นเรื่องในยุคของโจรสลัดและฝ่ายทหารเรือ เพื่อค้นหา สมบัติที่เรียกว่า “วันพีซ” โดยผู้ที่มีวันพีซอยู่นั้นคือเจ้าแห่งโจรสลัด โดยผู้ที่เคยครอบครองวันพีซนั้นมีอยู่คนเดียวตามที่เปิดเผยมาคือ เจ้าแห่งโจรสลัด  โกลด์ ดี โรเจอร์

ดู วันพีช ตอนอื่นๆ

[post-views]

One Piece ตอนที่ 197

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 198

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 199

23:38 Watch this video

One Piece ตอนที่ 200

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 201

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 202

23:38 Watch this video

One Piece ตอนที่ 203

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 204

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 205

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 206

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 207

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 208

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 209

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 210

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 211

23:38 Watch this video

One Piece ตอนที่ 212

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 213

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 214

23:38 Watch this video

One Piece ตอนที่ 215

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 216

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 217

23:38 Watch this video

One Piece ตอนที่ 218

23:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 219

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 220

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 221

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 222

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 223

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 224

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 225

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 226

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 227

23:36 Watch this video

One Piece ตอนที่ 228

23:36 Watch this video