One Piece ตอนที่ 579-628 Season 16 พังค์ ฮาซาร์ด พากย์ไทย

One Piece ตอนที่ 579-628 Season 16 พังค์ ฮาซาร์ด พากย์ไทย

เรื่องย่อ

One piece วันพีช เป็นเรื่องในยุคของโจรสลัดและฝ่ายทหารเรือ เพื่อค้นหา สมบัติที่เรียกว่า “วันพีซ” โดยผู้ที่มีวันพีซอยู่นั้นคือเจ้าแห่งโจรสลัด โดยผู้ที่เคยครอบครองวันพีซนั้นมีอยู่คนเดียวตามที่เปิดเผยมาคือ เจ้าแห่งโจรสลัด  โกลด์ ดี โรเจอร์

ดู วันพีช ตอนอื่นๆ

[post-views]

One Piece ตอนที่ 579

21:34 Watch this video

One Piece ตอนที่ 580

21:16 Watch this video

One Piece ตอนที่ 581

21:22 Watch this video

One Piece ตอนที่ 582

21:34 Watch this video

One Piece ตอนที่ 583

22:09 Watch this video

One Piece ตอนที่ 584

20:56 Watch this video

One Piece ตอนที่ 585

21:22 Watch this video

One Piece ตอนที่ 586

21:14 Watch this video

One Piece ตอนที่ 587

20:53 Watch this video

One Piece ตอนที่ 588

21:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 589

21:53 Watch this video

One Piece ตอนที่ 590

46:34 Watch this video

One Piece ตอนที่ 591

21:06 Watch this video

One Piece ตอนที่ 592

20:28 Watch this video

One Piece ตอนที่ 593

20:59 Watch this video

One Piece ตอนที่ 594

20:56 Watch this video

One Piece ตอนที่ 595

20:55 Watch this video

One Piece ตอนที่ 596

20:42 Watch this video

One Piece ตอนที่ 597

21:04 Watch this video

One Piece ตอนที่ 598

21:10 Watch this video

One Piece ตอนที่ 599

18:33 Watch this video

One Piece ตอนที่ 600

20:58 Watch this video

One Piece ตอนที่ 601

18:26 Watch this video

One Piece ตอนที่ 602

18:03 Watch this video

One Piece ตอนที่ 603

18:24 Watch this video

One Piece ตอนที่ 604

18:28 Watch this video

One Piece ตอนที่ 605

17:43 Watch this video

One Piece ตอนที่ 606

18:17 Watch this video

One Piece ตอนที่ 607

18:19 Watch this video

One Piece ตอนที่ 608

17:41 Watch this video

One Piece ตอนที่ 609

18:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 610

18:25 Watch this video

One Piece ตอนที่ 611

18:38 Watch this video

One Piece ตอนที่ 612

18:41 Watch this video

One Piece ตอนที่ 613

18:12 Watch this video

One Piece ตอนที่ 614

18:20 Watch this video

One Piece ตอนที่ 615

18:37 Watch this video

One Piece ตอนที่ 616

18:35 Watch this video

One Piece ตอนที่ 617

18:42 Watch this video

One Piece ตอนที่ 618

18:17 Watch this video

One Piece ตอนที่ 619

18:14 Watch this video

One Piece ตอนที่ 620

17:44 Watch this video

One Piece ตอนที่ 621

17:38 Watch this video

One Piece ตอนที่ 622

21:11 Watch this video

One Piece ตอนที่ 623

19:09 Watch this video

One Piece ตอนที่ 624

21:04 Watch this video

One Piece ตอนที่ 625

21:06 Watch this video

One Piece ตอนที่ 626

21:01 Watch this video

One Piece ตอนที่ 627

20:58 Watch this video

One Piece ตอนที่ 628

21:17 Watch this video