Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 1-26 จบ ซับไทย

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 1-26 จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

Mahouka Koukou no Rettousei พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท  เนื้อเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเวทมนต์ ที่รูปแบบของเวทมนต์ในเรื่องจะแตกต่างไปจากเรื่องอื่น คือเรืองนี้เวทมนต์จะอยู่ในรูปของสูตร เหมือนกับสูตรเลข เวลาจะใช้ก็ต้องมีการถอดสูตร ทำการคำนวน แทนค่าต่างๆออกมา

จำนวนตอน : 26
ตอนละ 23 นาที
ปีที่ฉาย : เม.ย. 6, 2014 to ก.ย. 28, 2014
[post-views]

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 1 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 2 พากย์ไทย

23:40 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 3 พากย์ไทย

23:41 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 4 พากย์ไทย

25:12 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 5 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 6 พากย์ไทย

23:41 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 7 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 8 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 9 พากย์ไทย

23:41 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 10 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 11 พากย์ไทย

23:41 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 12 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 13 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 14 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 15 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 16 พากย์ไทย

23:41 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 17 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 18 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 19 พากย์ไทย

23:41 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 20 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 21 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 22 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 23 พากย์ไทย

23:41 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 24 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 25 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Mahouka Koukou no Rettousei ตอนที่ 26 พากย์ไทย

23:41 Watch this video