Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

ดู Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ซับไทย  กะบะ

Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ชาคุโร่ เด็กหนุ่มวัย 14 ปี ผู้เขียนบันทึกและแจกเอกสารบนวาฬโคลนพาหนะเคลื่อนที่เหนือผืนทะเลทรายที่มีประชากรประมาณ 513 คนเกือบทุกคนบนเกาะเป็นผู้มีสัญลักษณ์จะถูกฝึกให้ใช้พลังจิตแต่จะตายตอนอายุประมาณ30ปีเป้าหมายการเดินทางและเรื่องของโลกภายนอกถูกปิดบังจากเหล่าผู้เฒ่าที่ไร้สัญลักษณ์บนเกาะจนเขาได้ช่วยเหลือสาวปริศนาบนเกาะกลางผืนทรายผู้ทราบเรื่องราวของโลกภายนอกจนมีการรุกรานของพวกจักรวรรดิ์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนบนเกาะไปจากเดิม