k-project ตอนที่ 1-13 พากย์ไทย

k-project ตอนที่ 1-13 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

k-project ในโลกมีกลุ่มผู้มีพลังเหนือธรรมชาติอยู่ มีอยู่ทั้งหมด เจ็ด กลุ่มและใช้สีเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่ม ผู้นำของแต่ละกลุ่มจะถูกเรียกว่า “ราชา” ที่ย่อมาจาก K