Ito Junji Collection คลังสยอง ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Ito Junji Collection คลังสยอง ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

ดู Ito Junji Collection คลังสยอง ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ซับไทย กะบะ

ผลงานรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญของอิโต้ จุนจิในชื่อ Horror World of Junji Ito / Itou Junji Kyoufu Collection, Masterpiece Collection หรือชื่อไทย คลังสยองเป็นการรวมเรื่องสั้นจากเรื่องต่างๆที่สร้างโดยผลงานของอาจารย์ อิโต้