Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 1-76 พากย์ไทย

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 1-76 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ แทบจะนับหัวได้เลยว่ามีสักกี่เรื่องที่หยิบยกเกมกระดานมาทำเป็นอนิเมะ หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น ฮิคารุเซียนโกะ Hikaru No Go กล่าวถึง นักเรียนชั้น ป.6 พบเข้ากับกระดานโกะเก่าแก่ที่ห้องเก็บของที่บ้านคุณตาโดยบังเอิญด้วยความฝังใจอันลึกซื้งของซาอิที่มุ่งมั่นเข้าสู่ความเป็น “หัตถ์เทวะ” ทำให้ซาอิต้องผลักดันให้ฮิคารุก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งโกะ

จำนวนตอน : 76
ตอนละ 23 นาที
ปีที่ฉาย : ตุ.ค 10, 2001 ถึง มี.ค. 26, 2003
[post-views]

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 1

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 2

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 3

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 4

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 5

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 6

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 7

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 8

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 9

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 10

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 11

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 12

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 13

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 14

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 15

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 16

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 17

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 18

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 19

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 20

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 21

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 22

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 23

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 24

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 25

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 26

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 27

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 28

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 29

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 30

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 31

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 32

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 33

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 34

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 35

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 36

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 37

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 38

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 39

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 40

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 41

00:41 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 42

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 43

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 44

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 45

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 46

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 47

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 48

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 49

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 50

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 51

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 52

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 53

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 54

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 55

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 56

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 57

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 58

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 59

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 60

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 61

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 62

01:15 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 63

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 64

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 65

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 66

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 67

05:40 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 68

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 69

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 70

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 71

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 72

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 73

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 74

23:28 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 75

22:58 Watch this video

Hikaru No Go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 76

17:30 Watch this video