Hajime no Ippo Rising ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค3 ตอนที่ 1-25 ซับไทย

Hajime no Ippo Rising ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค3 ตอนที่ 1-25 ซับไทย

เรื่องย่อ

Hajime no Ippo Rising

เรื่องราวของการเป็นนักชกมืออาชีพของ อิปโป้

ชื่ออื่นๆ : Hajime No Ippo: The Fighting! / Hajime no Ippo: Rising
จำนวนตอน : 25
ตอนละ 24 นาที
ปีที่ฉาย : ต.ค. 6, 2013
Rating: PG-13
[post-views]

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 01

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 02

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 03

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 04

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 05

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 06

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 07

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 08

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 09

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 10

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 11

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 12

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 13

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 14

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 15

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 16

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 17

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 18

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 19

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 20

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 21

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 22

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 23

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 24

22:52 Watch this video

Hajime no Ippo 3 ตอนที่ 25

22:47 Watch this video