Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 1-39 ซับไทย

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 1-39 ซับไทย

เรื่องย่อ

ดู Ginga e Kickoff ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย กะบะ

Ginga e Kickoff!! เรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายแนวฟุตบอล Ginga no World Cup ที่แต่งขึ้นในปี 2006 โดย Kawabata Hiroto เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงกลุ่มทีมฟุตบอลชั้นนำ 18 ทีมในญี่ปุ่นร่วมกันจัดตั้งการแข่งขันพิเศษที่ให้เด็กชายและหญิงได้มีโอกาสแข่งขันกับนักเตะระดับ J League จริงๆ

[post-views]

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 1

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 2

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 3

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 4

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 5

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 6

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 7

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 8

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 9

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 10

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 11

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 12

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 13

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 14

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 15

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 16

25:05 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 17

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 18

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 19

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 20

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 21

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 22

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 23

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 24

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 25

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 26

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 27

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 28

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 29

25:03 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 30

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 31

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 32

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 33

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 34

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 35

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 36

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 37

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 38

25:04 Watch this video

Ginga e Kickoff!! ตอนที่ 39

25:04 Watch this video