Final Fantasy VII (2009) ไฟนอล แฟนตาซี 7 อภิมหาสงครามเหนือโลก

Final Fantasy VII (2009) ไฟนอล แฟนตาซี 7 อภิมหาสงครามเหนือโลก

เรื่องย่อ

Final Fantasy VII ไฟนอล แฟนตาซี 7 อภิมหาสงครามเหนือโลก เนื้อเรื่องเกี่ยวกับสอง ปีหลังจากเหตุการณ์ใน Final Fantasy VII, รอดชีวิตของ Midgar ได้เริ่มสร้างเมืองใหม่ขอบนอกของกรุงเก่า A strange disease known as “Geostigma” has arisen. โรคแปลก ๆ เรียกว่า”Geostigma”ได้เกิดขึ้น ไฟนอล แฟนตาซี 7

จำนวนตอน : 1
ตอนละ 1 ชม 41 นาที
ปีที่ฉาย : ก.ย. 14, 2005