Fight Ippatsu Juuden chan สาวเอ๋อไฟแรงสูง ตอนที่ 1-12+พิเศษ ซับไทย

Fight Ippatsu Juuden chan สาวเอ๋อไฟแรงสูง ตอนที่ 1-12+พิเศษ ซับไทย

เรื่องย่อ

Fight Ippatsu Juuden chan สาวเอ๋อไฟแรงสูง ใน มิติอื่นที่คล้ายๆโลกของเรา มีองกรค์หนึ่งฝึกฝนเหล่าสาวๆ เพื่อที่จะมาช่วย “ชาร์จไฟฟ้า” ให้กับคนที่รู้สึกซึมเศร้าและเครียด จนอาจจะฆ่าตัวตาย เพื่อให้มีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้ง

จำนวนตอน : 12
ตอนละ 24 นาที
ปีที่ฉาย : มิ.ย. 25, 2009
[post-views]

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 1 ซับไทย

25:26 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 2 ซับไทย

24:46 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 3 ซับไทย

24:35 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 4 ซับไทย

24:46 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 5 ซับไทย

24:36 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 6 ซับไทย

24:46 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 7 ซับไทย

24:35 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 8 ซับไทย

24:58 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 9 ซับไทย

24:47 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 10 ซับไทย

24:52 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 11 ซับไทย

24:35 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ 12 ซับไทย

24:17 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ sp 1 ซับไทย

06:42 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ sp 2 ซับไทย

06:36 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ sp 3 ซับไทย

06:41 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ sp 4 ซับไทย

06:47 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ sp 5 ซับไทย

07:03 Watch this video

Fight Ippatsu Juuden ตอนที่ sp 6 ซับไทย

07:35 Watch this video