Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 1-13 จบ พากย์ไทย

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 1-13 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Coppelion

ปี ค.ศ.2036 กรุงโตเกียวอดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นและเมืองที่ทันสมัยของโลกได้ถูกปิดตายลงเพราะการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี เนื่องจากอุบัติเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองนางาตะระเบิดเพราะเหตุแผ่นดินไหวในปี 2016 (คุ้นๆ เนอะ) แต่กระนั้นอย่างไรก็ตาม แม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วหลายปีก็ตาม แต่หลายคนเชื่อว่าเมืองโตเกียวที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเมืองร้างที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและกัมมันตรังสีระดับสูงนี้ยังคงมีผู้รอดชีวิตและรอความช่วยเหลืออยู่ ด้วยเหตุนี้ทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่พิเศษจากหน่วยพิเศษ Coppelion ที่จัดขึ้นโดยกองทัพบกเพื่อค้นหาและช่วยชีวิตคนในโตเกียวแห่งนั้น

 

 

[post-views]

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 1 พากย์ไทย

25:11 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 2 พากย์ไทย

25:11 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 3 พากย์ไทย

23:40 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 4 พากย์ไทย

23:41 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 5 พากย์ไทย

23:40 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 6 พากย์ไทย

23:40 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 7-8 พากย์ไทย

47:20 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

23:41 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

23:43 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

23:41 Watch this video

Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

23:40 Watch this video