Boruto Naruto Next Generations ตอนที่ 1-285 ซับไทย

Boruto Naruto Next Generations ตอนที่ 1-285 ซับไทย

เรื่องย่อ

Boruto Naruto Next Generations

หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

ซับไทย

 

[post-views]

Boruto ตอนที่ 285 ซับไทย (ตอนล่าสุด)

Watch this video

ตอนที่ 01

23:53 Watch this video

ตอนที่ 02

23:53 Watch this video

ตอนที่ 03

23:53 Watch this video

ตอนที่ 04

23:53 Watch this video

ตอนที่ 05

23:53 Watch this video

ตอนที่ 06

23:30 Watch this video

ตอนที่ 07

23:53 Watch this video

ตอนที่ 08

23:53 Watch this video

ตอนที่ 09

23:53 Watch this video

ตอนที่ 10

23:53 Watch this video

ตอนที่ 11

23:53 Watch this video

ตอนที่ 12

23:53 Watch this video

ตอนที่ 13

23:53 Watch this video

ตอนที่ 14

23:53 Watch this video

ตอนที่ 15

23:53 Watch this video

ตอนที่ 16

23:53 Watch this video

ตอนที่ 17

23:53 Watch this video

ตอนที่ 18

23:53 Watch this video

ตอนที่ 19

23:53 Watch this video

ตอนที่ 20

23:53 Watch this video

ตอนที่ 21

23:53 Watch this video

ตอนที่ 22

23:53 Watch this video

ตอนที่ 23

23:53 Watch this video

ตอนที่ 24

23:53 Watch this video

ตอนที่ 25

23:53 Watch this video

ตอนที่ 26

23:53 Watch this video

ตอนที่ 27

23:53 Watch this video

ตอนที่ 28

23:53 Watch this video

ตอนที่ 29

23:53 Watch this video

ตอนที่ 30

23:53 Watch this video

ตอนที่ 31

23:53 Watch this video

ตอนที่ 32

23:53 Watch this video

ตอนที่ 33

23:53 Watch this video

ตอนที่ 34

23:53 Watch this video

ตอนที่ 35

23:53 Watch this video

ตอนที่ 36

23:53 Watch this video

ตอนที่ 37

23:53 Watch this video

ตอนที่ 38

23:53 Watch this video

ตอนที่ 39

23:53 Watch this video

ตอนที่ 40

23:53 Watch this video

ตอนที่ 41

23:53 Watch this video

ตอนที่ 42

23:53 Watch this video

ตอนที่ 43

23:53 Watch this video

ตอนที่ 44

23:53 Watch this video

ตอนที่ 45

23:53 Watch this video

ตอนที่ 46

23:53 Watch this video

ตอนที่ 47

23:53 Watch this video

ตอนที่ 48

23:53 Watch this video

ตอนที่ 49

23:53 Watch this video

ตอนที่ 50

23:53 Watch this video

ตอนที่ 5

23:53 Watch this video

ตอนที่ 52

23:53 Watch this video

ตอนที่ 53

23:53 Watch this video

ตอนที่ 54

23:53 Watch this video

ตอนที่ 55

23:53 Watch this video

ตอนที่ 56

23:53 Watch this video

ตอนที่ 57

23:53 Watch this video

ตอนที่ 58

23:53 Watch this video

ตอนที่ 59

23:53 Watch this video

ตอนที่ 60

23:53 Watch this video

ตอนที่ 61

23:53 Watch this video

ตอนที่ 62

23:53 Watch this video

ตอนที่ 63

23:53 Watch this video

ตอนที่ 64

23:53 Watch this video

ตอนที่ 65

23:53 Watch this video

ตอนที่ 66

23:53 Watch this video

ตอนที่ 67

23:53 Watch this video

ตอนที่ 68

23:53 Watch this video

ตอนที่ 69

23:53 Watch this video

ตอนที่ 70

23:53 Watch this video

ตอนที่ 71

23:53 Watch this video

ตอนที่ 72

23:53 Watch this video

ตอนที่ 73

23:53 Watch this video

ตอนที่ 74

23:53 Watch this video

ตอนที่ 75

23:53 Watch this video

ตอนที่ 76

23:53 Watch this video

ตอนที่ 77

23:53 Watch this video

ตอนที่ 78

23:53 Watch this video

ตอนที่ 79

23:53 Watch this video

ตอนที่ 80

23:53 Watch this video

ตอนที่ 81

23:53 Watch this video

ตอนที่ 82

23:53 Watch this video

ตอนที่ 83

23:53 Watch this video

ตอนที่ 84

23:53 Watch this video

ตอนที่ 85

23:53 Watch this video

ตอนที่ 86

23:53 Watch this video

ตอนที่ 87

23:53 Watch this video

ตอนที่ 88

23:53 Watch this video

ตอนที่ 89

23:53 Watch this video

ตอนที่ 90

23:53 Watch this video

ตอนที่ 91

23:53 Watch this video

ตอนที่ 92

23:53 Watch this video

ตอนที่ 93

23:53 Watch this video

ตอนที่ 94

23:53 Watch this video

ตอนที่ 95

23:53 Watch this video

ตอนที่ 96

23:53 Watch this video

ตอนที่ 97

23:53 Watch this video

ตอนที่ 98

23:53 Watch this video

ตอนที่ 99

23:53 Watch this video

ตอนที่ 100

23:53 Watch this video

ตอนที่ 101

23:54 Watch this video

ตอนที่ 102

23:54 Watch this video

ตอนที่ 103

23:54 Watch this video

ตอนที่ 104

23:54 Watch this video

ตอนที่ 105

23:54 Watch this video

ตอนที่ 106

23:54 Watch this video

ตอนที่ 107

23:54 Watch this video

ตอนที่ 108

23:54 Watch this video

ตอนที่ 109

23:54 Watch this video

ตอนที่ 110

23:54 Watch this video

ตอนที่ 111

23:54 Watch this video

ตอนที่ 112

23:54 Watch this video

ตอนที่ 113

23:54 Watch this video

ตอนที่ 114

23:54 Watch this video

ตอนที่ 115

23:54 Watch this video

ตอนที่ 116

23:54 Watch this video

ตอนที่ 117

23:54 Watch this video

ตอนที่ 118

23:54 Watch this video

ตอนที่ 119

23:54 Watch this video

ตอนที่ 120

23:54 Watch this video

ตอนที่ 121

23:54 Watch this video

ตอนที่ 122

23:54 Watch this video

ตอนที่ 123

23:54 Watch this video

ตอนที่ 124

23:54 Watch this video

ตอนที่ 125

23:54 Watch this video

ตอนที่ 126

23:54 Watch this video

ตอนที่ 127

23:54 Watch this video

ตอนที่ 128

23:54 Watch this video

ตอนที่ 129

23:54 Watch this video

ตอนที่ 130

23:54 Watch this video

ตอนที่ 131

23:54 Watch this video

ตอนที่ 132

23:54 Watch this video

ตอนที่ 133

23:54 Watch this video

ตอนที่ 134

23:54 Watch this video

ตอนที่ 135

23:54 Watch this video

ตอนที่ 136

23:54 Watch this video

ตอนที่ 137

23:54 Watch this video

ตอนที่ 138

23:54 Watch this video

ตอนที่ 139

23:54 Watch this video

ตอนที่ 140

23:54 Watch this video

ตอนที่ 141

23:54 Watch this video

ตอนที่ 142

23:54 Watch this video

ตอนที่ 143

23:54 Watch this video

ตอนที่ 144

23:54 Watch this video

ตอนที่ 145

23:54 Watch this video

ตอนที่ 146

23:54 Watch this video

ตอนที่ 147

23:54 Watch this video

ตอนที่ 148

23:50 Watch this video

ตอนที่ 149

23:54 Watch this video

ตอนที่ 150

24:10 Watch this video

ตอนที่ 151

23:50 Watch this video

ตอนที่ 152

23:54 Watch this video

ตอนที่ 153

24:10 Watch this video

ตอนที่ 154

22:23 Watch this video

ตอนที่ 155

24:10 Watch this video

ตอนที่ 156

23:54 Watch this video

ตอนที่ 157

24:10 Watch this video

ตอนที่ 158

23:54 Watch this video

ตอนที่ 159

23:54 Watch this video

ตอนที่ 160

23:54 Watch this video

ตอนที่ 161

23:54 Watch this video

ตอนที่ 162

23:54 Watch this video

ตอนที่ 163

23:54 Watch this video

ตอนที่ 164

23:54 Watch this video

ตอนที่ 165

23:54 Watch this video

ตอนที่ 166

23:54 Watch this video

ตอนที่ 167

23:54 Watch this video

ตอนที่ 168

23:54 Watch this video

ตอนที่ 169

23:54 Watch this video

ตอนที่ 170

23:54 Watch this video

ตอนที่ 171

23:54 Watch this video

ตอนที่ 172

23:54 Watch this video

ตอนที่ 173

23:54 Watch this video

ตอนที่ 174

24:10 Watch this video

ตอนที่ 175

24:10 Watch this video

ตอนที่ 176

24:10 Watch this video

ตอนที่ 177

24:10 Watch this video

ตอนที่ 178

24:10 Watch this video

ตอนที่ 179

23:54 Watch this video

ตอนที่ 180

24:10 Watch this video

ตอนที่ 181

24:10 Watch this video

ตอนที่ 182

24:10 Watch this video

ตอนที่ 183

24:10 Watch this video

ตอนที่ 184

23:54 Watch this video

ตอนที่ 185

24:10 Watch this video

ตอนที่ 186

24:10 Watch this video

ตอนที่ 187

24:10 Watch this video

ตอนที่ 189

24:10 Watch this video

ตอนที่ 188

24:10 Watch this video

ตอนที่ 190

24:10 Watch this video

ตอนที่ 191

24:10 Watch this video

ตอนที่ 192

24:10 Watch this video

ตอนที่ 193

Watch this video

ตอนที่ 194

Watch this video

ตอนที่ 195

Watch this video

ตอนที่ 196

Watch this video

ตอนที่ 197

Watch this video

ตอนที่ 198

Watch this video

ตอนที่ 199

Watch this video

ตอนที่ 200

Watch this video