Aquarion The Movie Wings Of Betrayal ปีกแห่งการทรยศ ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย

Aquarion The Movie Wings Of Betrayal ปีกแห่งการทรยศ ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Aquarion The Movie Wings Of Betrayal ปีกแห่งการทรยศ พากย์ไทย กะบะ

Wings Of Betrayal-ปีกแห่งการทรยศ มวล มนุษย์ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งเกิดจากฝีมือของทูตตกสวรรค์โทมะ และ.เพื่อหยุดยั้งการรุกรานมวลมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาพลังของผู้กลับชาติขอ งอพลอลโลเนียส ซึ่งเป็นทูตสวรรค์แห่งตำนานเมื่อหนึ่งหมื่นสองพันปีก่อนแต่ผู้กลับชาติที่ ทุกคนตามหานั้น บัดนี้อยู่ ณ แห่งหนใด 

Wings Of Glory-ปีกแห่งเกียรติภูมิ ใน ทีสุด พวกของซิลเวียก็ได้พบกับผู้กลับชาติของอพอลโลเนียและ.ได้พบกับอเควเรี่ยนตัว ต้นแบบซึ่งถูกซ่อนเอาไว้ เหมือนทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีแต่ทว่า ทูตตกสวรรค์โทมะนั้น กำลังวางแผนชั่วร้ายเพื่อทำให้ผู้กลับชาติของสกอร์ปิโอสสังหารผู้กลับชาติขอ งอพอลโลเนียสเช่นเดียวกับครั้งอดีต ทว่าผู้กลับชาติของสกอร์ปิโอสคือผู้ใดกัน

Aquarion The Movie