Angels Feather เทวดา พี่น้องสองคน OVA 1-2 จบ ซับอิง

Angels Feather เทวดา พี่น้องสองคน OVA 1-2 จบ ซับอิง

เรื่องย่อ

Angels Feather เทวดา พี่น้องสองคน เล่าถึงดินแดนที่ไกลโพ้นแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าผู้ที่มีปีกสีขาวซึ่งอยู่กันอย่างสงบสุข จนกระทั่ง “mutant” ที่มีปีกเป็นสีดำสนิทปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะแย่งชิงอำนาจการปกครองมาเป็นของฝ่ายตนเพียงฝ่ายเดียว เทวดา พี่น้องสองคน

จำนวนตอน : 2
ตอนละ 30 นาที
ปีที่ฉาย : เม.ย. 28, 2006 ถึง พ.ค. 26, 2006