World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 1-48 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 1-48 ซับไทย

เรื่องย่อ

World Trigger ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย  กะบะ

World Trigger เรื่องย่อ ประตูสู่ต่างมิติได้ถูกเปิดขึ้นมาส่งผลให้สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้ปรากฏออกมา อย่างกระทันหันและปกคลุมมนุษยชาติไปด้วยความหวาดกลัว แนวป้องกันแห่งเดียวของโลกคือกลุ่มนักรบลึกลับที่ศึกษาเทคโนโลยีของเหล่าเอ เลี่ยนเพื่อใช้เป็นอาวุธในการโต้กลับ!

[post-views]

World Trigger ตอนที่ 1

23:15 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 2

23:21 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 3

23:21 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 4

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 5

23:09 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 6

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 7

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 8

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 9

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 10

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 11

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 12

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 13

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 14

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 15

22:55 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 16

22:54 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 17

23:10 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 18

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 19

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 20

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 21

23:10 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 22

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 23

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 24

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 25

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 26

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 27

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 28

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 29

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 30

22:59 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 31

22:59 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 32

22:59 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 33

23:09 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 34

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 35

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 36

23:25 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 37

23:15 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 38

23:14 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 39

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 40

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 41

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 42

23:04 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 43

23:04 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 44

23:04 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 45

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 46

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 47

23:24 Watch this video

World Trigger ตอนที่ 48

23:24 Watch this video