Wake Up Girls ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Wake Up Girls ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Wake Up Girls ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ซับไทย

Wake Up Girls เรื่องย่อ เป็นอนิเมะแบบ Original จะเกี่ยวกับโปรเจ็คกลุ่มสาวไอดอลที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Green Leaves Entertainment บริษัทเล็กๆ ในเซ็นได ซึ่งเลือกเหล่านักเรียนสาวที่มุ่งมั่นจะเป็นไอดอลทั้ง 7 คน