Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 1-28 จบ พากย์ไทย

Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 1-28 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Suzumiya Haruhi

มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลก

พากย์ไทย