Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 1-13+OVA ซับไทย

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 1-13+OVA ซับไทย

เรื่องย่อ

Sukitte Ii na yo ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ซับไทย กะบะ

Sukitte Ii na yo เรื่องย่อ เป็นเรื่องราวของ ทาจิบานะ เมย์ ที่เป็นสาวโสดมาตลอด 16 ปี วันหนึ่งด้วยความบังเอิญ เธอพลาดไปทำให้ คุโรซาวะ ยามาโตะ ได้รับบาดเจ็บ ทำให้ยามาโตะเกิดสนใจ และพยายามตีสนิทกับเธอ รวมถึงได้ปกป้องเธอจากสตอล์กเกอร์อีกด้วย

[post-views]

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 1 ซับไทย

24:00 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 2 ซับไทย

23:59 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 3 ซับไทย

23:59 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 4 ซับไทย

23:58 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 5 ซับไทย

24:03 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 6 ซับไทย

24:04 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 7 ซับไทย

23:38 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 8 ซับไทย

23:38 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 9 ซับไทย

23:38 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 10 ซับไทย

23:38 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 11 ซับไทย

23:38 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 12 ซับไทย

23:38 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 13 ซับไทย

23:49 Watch this video

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ ova

22:57 Watch this video