Shamanking ราชันต์แห่งภูต ตอนที่ 1-64 จบ พากย์ไทย

Shamanking ราชันต์แห่งภูต ตอนที่ 1-64 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Shamanking

มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลก

พากย์ไทย

 

[post-views]

Shamanking ตอนที่ 01

23:04 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 02

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 03

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 04

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 05

23:04 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 06

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 07

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 08

23:06 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 09

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 10

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 11

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 12

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 13

23:04 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 14

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 15

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 16

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 17

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 18

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 19

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 20

23:06 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 21

23:04 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 22

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 23

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 24

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 25

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 26

21:04 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 27

21:25 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 28

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 29

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 30

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 31

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 32

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 33

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 34

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 35

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 36

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 37

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 38

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 39

23:06 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 40

19:25 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 41

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 42

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 43

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 44

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 45

23:05 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 46

19:26 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 47

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 48

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 49

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 50

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 51

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 52

23:04 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 53

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 54

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 55

19:34 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 56

19:32 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 57

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 58

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 59

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 60

19:04 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 61

19:53 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 62

19:54 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 63

19:01 Watch this video

Shamanking ตอนที่ 64

21:04 Watch this video