Sengoku Basara สงครามดาบซามูไรเดือด ตอนที่ 1-13 จบ พากย์ไทย

Sengoku Basara สงครามดาบซามูไรเดือด ตอนที่ 1-13 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Sengoku Basara

เรื่องราวยุคสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นตั้งแต่ปีค.ศ.1477-1615 สมัยนั้นบ้านเมืองอยู่ในการปกครองของตระกูลอาชิคางะ

พากย์ไทย