Sasaki and Peeps ตอนที่ 1-1 ซับไทย

Sasaki and Peeps ตอนที่ 1-1 ซับไทย

เรื่องย่อ

ซาซากิซื้อนกกระจอกชวาน่ารักมาจากร้านขายสัตว์เลี้ยง ก่อนพบว่าจริงๆแล้วเจ้านกเป็นท่านปราชญ์เลื่องชื่อจากต่างโลกที่กลับชาติมาเกิดใหม่

 • ตอนที่ 01
 • ตอนที่ 02
 • ตอนที่ 03
 • ตอนที่ 04
 • ตอนที่ 05
 • ตอนที่ 06
 • ตอนที่ 07
 • ตอนที่ 08
 • ตอนที่ 09
 • ตอนที่ 10
 • ตอนที่ 11
 • ตอนที่ 12