Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 1-145 พากย์ไทย

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 1-145 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Saint Seiya เซนเซย่า เด็กหนุ่ม 5 คนที่เรียกว่า เซนต์ (saint) ต่อสู้โดยใช้ร่างกายของตนเองเป็นอาวุธเพื่อปกป้องคิโดะ ซาโอริ ผู้เป็นอวตารของเทพีอะธีนา และต่อสู้กับทัพศัตรูแห่งความชั่วร้าย ในโลกร่วมสมัยที่มีบรรยากาศของเทพปกรณัมกรีก 

[post-views]

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 1

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 2

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 3

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 4

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 5

24:23 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 6

19:43 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 7

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 8

24:23 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 9

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 10

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 11

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 12

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 13

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 14

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 15

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 16

24:23 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 17

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 18

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 19

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 20

24:23 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 21

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 22

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 23

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 24

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 25

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 26

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 27

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 28

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 29

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 30

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 31

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 32

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 33

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 34

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 35

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 36

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 37

24:29 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 38

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 39

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 40

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 41

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 42

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 43

24:27 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 44

24:18 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 45

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 46

24:22 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 47

24:25 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 48

24:04 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 49

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 50

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 51

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 52

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 53

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 54

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 55

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 56

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 57

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 58

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 59

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 60

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 61

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 62

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 63

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 64

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 65

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 66

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 67

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 68

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 69

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 70

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 71

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 72

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 73

24:09 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 74

24:05 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 75

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 76

24:09 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 77

24:06 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 78

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 79

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 80

24:05 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 81

24:09 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 82

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 83

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 84

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 85

24:05 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 86

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 87

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 88

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 89

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 90

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 91

24:09 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 92

24:05 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 93

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 94

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 95

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 96

24:09 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 97

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 98

24:06 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 99

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 100

24:06 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 101

24:09 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 102

24:05 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 103

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 104

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 105

24:05 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 106

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 107

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 108

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 109

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 110

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 111

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 112

24:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 113

24:07 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 114

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 115

27:39 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 116

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 117

27:08 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 118

27:17 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 119

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 120

26:55 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 121

25:42 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 122

27:21 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 123

Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 124

26:03 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 125

27:45 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 126

28:11 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 127

30:23 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 128

24:33 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 129

25:27 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 130

26:05 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 131

24:40 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 132

24:25 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 133

24:34 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 134

24:39 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 135

24:26 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 136

24:32 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 137

24:37 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 138

24:32 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 139

23:56 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 140

24:31 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 141

24:47 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 142

24:31 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 143

24:48 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 144

24:32 Watch this video

Saint Seiya เซนเซย่า ตอนที่ 145

24:47 Watch this video