Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1-220 จบ พากย์ไทย

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1-220 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Naruto นารูโตะ ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ซับไทย พากย์ไทย

ในแว่นแคว้นของโลกแห่งนินจา หมู่บ้านที่ชื่อโคโนฮะงาคุเระได้ถูกปีศาจจิ้งจอกเก้าหางโจมตีเมื่อสิบสองปีก่อน ทำให้โฮคาเงะรุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต้องยอมพลีชีพเพื่อสะกดวิญญาณของปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง โดยผนึกไว้ในร่างของทารกคนหนึ่ง นามว่า อุซึมากิ นารูโตะ และเรื่องราวต่างๆมากมายก็ได้เกิดขึ้น 

[post-views]

Naruto ตอนที่ 01

23:40 Watch this video

Naruto ตอนที่ 02

23:41 Watch this video

Naruto ตอนที่ 03

23:42 Watch this video

Naruto ตอนที่ 04

23:45 Watch this video

Naruto ตอนที่ 05

23:43 Watch this video

Naruto ตอนที่ 06

23:38 Watch this video

Naruto ตอนที่ 07

23:40 Watch this video

Naruto ตอนที่ 08

23:45 Watch this video

Naruto ตอนที่ 09

23:42 Watch this video

Naruto ตอนที่ 10

23:43 Watch this video

Naruto ตอนที่ 11

14:49 Watch this video

Naruto ตอนที่ 12

23:40 Watch this video

Naruto ตอนที่ 13

23:45 Watch this video

Naruto ตอนที่ 14

23:47 Watch this video

Naruto ตอนที่ 15

23:44 Watch this video

Naruto ตอนที่ 16

23:37 Watch this video

Naruto ตอนที่ 17

23:44 Watch this video

Naruto ตอนที่ 18

23:42 Watch this video

Naruto ตอนที่ 19

23:45 Watch this video

Naruto ตอนที่ 20

23:42 Watch this video

Naruto ตอนที่ 21

23:47 Watch this video

Naruto ตอนที่ 22

23:26 Watch this video

Naruto ตอนที่ 23

23:41 Watch this video

Naruto ตอนที่ 24

23:47 Watch this video

Naruto ตอนที่ 25

23:50 Watch this video

Naruto ตอนที่ 26

26:21 Watch this video

Naruto ตอนที่ 27

23:33 Watch this video

Naruto ตอนที่ 28

23:32 Watch this video

Naruto ตอนที่ 29

23:34 Watch this video

Naruto ตอนที่ 30

23:28 Watch this video

Naruto ตอนที่ 31

23:35 Watch this video

Naruto ตอนที่ 32

23:22 Watch this video

Naruto ตอนที่ 33

23:30 Watch this video

Naruto ตอนที่ 34

23:39 Watch this video

Naruto ตอนที่ 35

23:30 Watch this video

Naruto ตอนที่ 36

23:21 Watch this video

Naruto ตอนที่ 37

23:30 Watch this video

Naruto ตอนที่ 38

23:32 Watch this video

Naruto ตอนที่ 39

23:32 Watch this video

Naruto ตอนที่ 40

23:18 Watch this video

Naruto ตอนที่ 41

23:35 Watch this video

Naruto ตอนที่ 42

23:31 Watch this video

Naruto ตอนที่ 43

23:34 Watch this video

Naruto ตอนที่ 44

23:23 Watch this video

Naruto ตอนที่ 45

23:18 Watch this video

Naruto ตอนที่ 46

23:33 Watch this video

Naruto ตอนที่ 47

23:30 Watch this video

Naruto ตอนที่ 48

23:25 Watch this video

Naruto ตอนที่ 49

23:34 Watch this video

Naruto ตอนที่ 50

23:30 Watch this video

Naruto ตอนที่ 51

23:35 Watch this video

Naruto ตอนที่ 52

23:46 Watch this video

Naruto ตอนที่ 53

23:00 Watch this video

Naruto ตอนที่ 54

22:58 Watch this video

Naruto ตอนที่ 55

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 56

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 57

23:00 Watch this video

Naruto ตอนที่ 58

23:03 Watch this video

Naruto ตอนที่ 59

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 60

23:03 Watch this video

Naruto ตอนที่ 61

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 62

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 63

23:03 Watch this video

Naruto ตอนที่ 64

23:04 Watch this video

Naruto ตอนที่ 65

23:09 Watch this video

Naruto ตอนที่ 66

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 67

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 68

23:15 Watch this video

Naruto ตอนที่ 69

23:12 Watch this video

Naruto ตอนที่ 70

23:16 Watch this video

Naruto ตอนที่ 71

23:15 Watch this video

Naruto ตอนที่ 72

23:11 Watch this video

Naruto ตอนที่ 73

23:15 Watch this video

Naruto ตอนที่ 74

23:15 Watch this video

Naruto ตอนที่ 75

23:13 Watch this video

Naruto ตอนที่ 76

23:17 Watch this video

Naruto ตอนที่ 77

23:16 Watch this video

Naruto ตอนที่ 78

23:02 Watch this video

Naruto ตอนที่ 79

23:04 Watch this video

Naruto ตอนที่ 80

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 81

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 82

23:04 Watch this video

Naruto ตอนที่ 83

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 84

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 85

23:03 Watch this video

Naruto ตอนที่ 86

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 87

23:04 Watch this video

Naruto ตอนที่ 88

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 89

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 90

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 91

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 92

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 93

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 94

23:09 Watch this video

Naruto ตอนที่ 95

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 96

23:12 Watch this video

Naruto ตอนที่ 97

23:04 Watch this video

Naruto ตอนที่ 98

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 99

23:12 Watch this video

Naruto ตอนที่ 100

23:04 Watch this video

Naruto ตอนที่ 101

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 102

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 103

23:04 Watch this video

Naruto ตอนที่ 104

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 105

23:14 Watch this video

Naruto ตอนที่ 106

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 107

23:03 Watch this video

Naruto ตอนที่ 108

23:15 Watch this video

Naruto ตอนที่ 109

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 110

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 111

23:16 Watch this video

Naruto ตอนที่ 112

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 113

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 114

23:16 Watch this video

Naruto ตอนที่ 115

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 116

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 117

23:15 Watch this video

Naruto ตอนที่ 118

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 119

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 120

23:15 Watch this video

Naruto ตอนที่ 121

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 122

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 123

23:15 Watch this video

Naruto ตอนที่ 124

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 125

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 126

23:17 Watch this video

Naruto ตอนที่ 127

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 128

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 129

23:14 Watch this video

Naruto ตอนที่ 130

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 131

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 132

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 133

23:01 Watch this video

Naruto ตอนที่ 134

22:42 Watch this video

Naruto ตอนที่ 135

23:14 Watch this video

Naruto ตอนที่ 136

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 137

23:12 Watch this video

Naruto ตอนที่ 138

23:16 Watch this video

Naruto ตอนที่ 139

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 140

23:09 Watch this video

Naruto ตอนที่ 141

23:16 Watch this video

Naruto ตอนที่ 142

23:20 Watch this video

Naruto ตอนที่ 143

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 144

23:19 Watch this video

Naruto ตอนที่ 145

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 146

23:13 Watch this video

Naruto ตอนที่ 147

23:17 Watch this video

Naruto ตอนที่ 148

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 149

23:09 Watch this video

Naruto ตอนที่ 150

23:18 Watch this video

Naruto ตอนที่ 151

23:12 Watch this video

Naruto ตอนที่ 152

23:11 Watch this video

Naruto ตอนที่ 153

23:16 Watch this video

Naruto ตอนที่ 154

23:11 Watch this video

Naruto ตอนที่ 155

23:16 Watch this video

Naruto ตอนที่ 156

23:21 Watch this video

Naruto ตอนที่ 157

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 158

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 159

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 160

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 161

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 162

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 163

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 164

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 165

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 166

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 167

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 168

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 169

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 170

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 171

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 172

23:15 Watch this video

Naruto ตอนที่ 173

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 174

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 175

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 176

23:17 Watch this video

Naruto ตอนที่ 177

23:11 Watch this video

Naruto ตอนที่ 178

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 179

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 180

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 181

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 182

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 183

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 184

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 185

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 186

23:05 Watch this video

Naruto ตอนที่ 187

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 188

23:10 Watch this video

Naruto ตอนที่ 189

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 190

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 191

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 192

23:12 Watch this video

Naruto ตอนที่ 193

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 194

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 195

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 196

23:11 Watch this video

Naruto ตอนที่ 197

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 198

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 199

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 200

23:11 Watch this video

Naruto ตอนที่ 201

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 202

23:04 Watch this video

Naruto ตอนที่ 203

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 204

23:22 Watch this video

Naruto ตอนที่ 205

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 206

23:09 Watch this video

Naruto ตอนที่ 207

23:08 Watch this video

Naruto ตอนที่ 208

23:12 Watch this video

Naruto ตอนที่ 209

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 210

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 211

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 212

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 213

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 214

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 215

23:09 Watch this video

Naruto ตอนที่ 216

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 217

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 218

23:06 Watch this video

Naruto ตอนที่ 219

23:07 Watch this video

Naruto ตอนที่ 220

23:06 Watch this video