Nanatsu no Bitoku สาวศิลธรรมทั้ง7 ตอนที่ 1-10+SP ซับไทย

Nanatsu no Bitoku สาวศิลธรรมทั้ง7 ตอนที่ 1-10+SP ซับไทย

เรื่องย่อ

ดู Nanatsu no Bitoku สาวศิลธรรมทั้ง7 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย กะบะ

Nanatsu no Bitoku เหล่านางฟ้าจากสวรรค์ 7 ตนคู่ปรับของพวกบาป 7 ประการ พวกเธอมีเป้าหมายออกตามหาผู้ที่เหมาะสมจะเป็น พระเมสสิยาห์ (Messiah, พระผู้ช่วยให้รอด ตามความเชื่อในกลุ่มศาสนาอับราฮัม)