Just Because! ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Just Because! ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

ดู Just Because! ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย กะบะ

Just Because! ช่วงฤดูหนาวของมัธยมปลายปีสาม ใกล้จบเทอมสองก่อนจะถึงเวลาที่จากรั้วมัธยมปลายและจบการศึกษา อิซึมิ เออิตะ ต้องย้ายกลับมาเรียนที่บ้านเกิดและได้พบกับเพื่อนมัธยมต้นที่จากมาร่วมสี่ปี เรื่องราวจะกล่าวถึง การได้พบกันอีกทั้งของสหายเก่าในช่วงก่อนจบมัธยมปลาย ก่อนไปใช้ชีวิตตามทางของตน