Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 1-148 พากย์ไทย

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 1-148 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Hunter x Hunter กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ  ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้าของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่

[post-views]

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 1 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 2 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 3 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 4 พากย์ไทย

23:25 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 5 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 6 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 7 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 8 พากย์ไทย

23:03 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 9 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 10 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 11 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 12 พากย์ไทย

23:29 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 13 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 14 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 15 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 16 พากย์ไทย

23:24 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 17 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 18 พากย์ไทย

23:04 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 19 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 20 พากย์ไทย

23:26 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 21 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 22 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 23 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 24 พากย์ไทย

23:25 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 25 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 26 พากย์ไทย

23:07 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 27 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 28 พากย์ไทย

23:25 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 29 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 30 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 31 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 32 พากย์ไทย

23:25 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 33 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 34 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 35 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 36 พากย์ไทย

23:26 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 37 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 38 พากย์ไทย

23:04 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 39 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 40 พากย์ไทย

23:22 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 41 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 42 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 43 พากย์ไทย

23:06 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 44 พากย์ไทย

23:25 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 45 พากย์ไทย

23:03 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 46 พากย์ไทย

23:07 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 47 พากย์ไทย

23:05 Watch this video

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 48 พากย์ไทย

23:24 Watch this video