Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 1-26 จบ พากย์ไทย

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 1-26 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Hajime no Ippo 2

เรื่องราวของการเป็นนักชกมืออาชีพของ อิปโป้

ชื่ออื่นๆ : Fighting Spirit: New Challenger / Hajime no Ippo: New Challenger
จำนวนตอน : 25
ตอนละ 24 นาทีละ 24 นาที

ปีที่ฉาย : ต.ค. 6,
ปีที่ฉาย : ต.ค. 6, 2013
Rating: PG-13
[post-views]

Hajime no Ippo ตอนที่ 01

41:08 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 02

19:57 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 03

20:57 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 04

22:59 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 05

20:34 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 06

20:34 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 07

20:34 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 08

20:33 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 09

20:28 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 10

18:19 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 11

20:35 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 12

20:30 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 13

20:34 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 14

20:34 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 15

20:34 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 16

21:52 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 17

21:56 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 18

20:37 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 19

20:35 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 20

19:44 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 21

20:53 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 22

20:54 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 23

20:56 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 24

20:25 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 25

21:52 Watch this video

Hajime no Ippo ตอนที่ 26

17:24 Watch this video