Ghost in the Shell (1995) ซับไทย

Ghost in the Shell (1995) ซับไทย

เรื่องย่อ

Motoko Kusanagi เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยรักษาความสงบ ไล่ล่าแฮกเกอร์ลึกลับชื่อว่านักเชิดหุ่น Ghost in the Shell สอดแทรกแนวคิดทางปรัชญาว่าด้วยความเป็นตัวตน ในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้า 

ชื่ออื่นๆ : โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ / Toki wo Kakeru Shoujo
จำนวนตอน : 1
ตอนละ 1 ชม 22 นาที
ปีที่ฉาย : พ.ย. 18, 1995
Rating: R + 18+