Chiyu Mahou no Machigatta ตอนที่ 1-1 ซับไทย

Chiyu Mahou no Machigatta ตอนที่ 1-1 ซับไทย

เรื่องย่อ

Usato นักเรียนมัธยมธรรมดาๆ ที่บังเอิญถูกอัญเชิญไปต่างโลกพร้อมกับเพื่อนของเขาอีก 2 คน เพื่อต่อสู้กับจอมมารและปกป้องโลกใบนั้น

 • ตอนที่ 01
 • ตอนที่ 02
 • ตอนที่ 03
 • ตอนที่ 04
 • ตอนที่ 05
 • ตอนที่ 06
 • ตอนที่ 07
 • ตอนที่ 08
 • ตอนที่ 09
 • ตอนที่ 10
 • ตอนที่ 11
 • ตอนที่ 12