Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Chihayafuru ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย กะบะ

Chihayafuru เรื่องย่อ เรื่องราวของอายาเสะ จิฮายะ เด็กสาวป.6 ที่หวังอยากให้พี่สาวเป็นซุปเปอร์โมเดลอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ขนาดที่เรียกว่าเป็นความฝันแต่ ความรู้สึกของเธอเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้พบกับวาตายะ อาราตะ นักเรียนที่ย้ายมาจากเมืองฟุคุยซึ่งมีความฝันอยากเป็นคารุตะเมย์จิน ซึ่งสอนให้เธอรู้จักกับความหลงใหลที่มีต่อไพ่คารุตะ
แรกเริ่มย้ายมาอารา ตะถูกมาชิมะ ไทจิ ขาโจ๋ประจำห้องกลั่นแกล้ง จิฮายะเข้าช่วยเหลืออาราตะ และด้วยการยั่วยุไทจิทำให้ไทจิกับอาราตะดวลคารุตะกันในการแข่งขันของ โรงเรียนหลังการแข่งขันจบลง จิฮายะแนะนำไทจิให้รู้จักกับความสนุกของคารุตะ จากนั้นจิฮายะ อาราตะและไทจิจึงเล่นคารุตะด้วยกันและกลายเป็นเพื่อนที่ไปไหนไปกันทั้ง สามคนเข้าร่วมศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น จิฮายะสนุกกับการเล่นคารุตะกับเพื่อนทั้งสองและอยากจะเล่นด้วยกันตลอดไป แต่เรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้
ก่อนหน้านั้นนิดหน่อยทั้งสามคนตั้ง”ทีมจิฮะยะฟุรุ”เพื่อตะลุยการแข่งขันคารุตะระดับโรงเรียนประถมฯ ซึ่งเป็นการแข่งครั้งสุดท้ายก่อนที่เพื่อนทั้งสองคนจะจากไป หลังการแข่งขันจบลง4 ปีหลังจากนั้น จิฮายะยังเล่นคารุตะต่อไป เพื่อที่จะได้ทำตามคำพูดที่ได้ให้ไว้ในวันลาจากเพื่อที่จะได้พบกับเพื่อนทั้งสองคนและเล่นคารุตะด้วยกันอีกครั้ง และเพื่อจะได้ไล่ตามความฝันต่อไป

 

[post-views]

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 1 พากย์ไทย

22:35 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 2 พากย์ไทย

22:34 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 3 พากย์ไทย

22:35 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 4 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 5 พากย์ไทย

22:33 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 6 พากย์ไทย

22:35 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 7 พากย์ไทย

22:34 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 8 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

22:36 Watch this video

Chihayafuru จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

22:36 Watch this video