Brave Witches ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Brave Witches ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Brave Witches ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ซับไทย

Brave Witches เรื่องย่อ ในเดือนกันยายนปี 1944 กลุ่มพันธมิตรได้ส่งกองบินที่ 501 Strike Witches ในการจัดการพวก Neuroi เหนือรัฐกัลป์เลียลง ทำให้ฝั่งยุโรปตะวันตกปลอดภัย เรื่องราวภาคนี้กล่าวถึงกลุ่มกองบินที่ 502 Brave Witches ที่ดูแลฝั่งตะวันออก