Black Clover ตอนที่ 1-170 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 1-170 ซับไทย

เรื่องย่อ

Black Clover ในโลกที่เวทย์มนต์เป็นเครื่องมือในการตัดสินทุกอย่างนั้น ในอดีตโลกแห่งนี้เคยเกือบถูกทำลายด้วยน้ำมือของปิศาจ แต่ก็ได้มีผู้ใช้เวทย์มนต์คนหนึ่งลุกขึ้นมาช่วยชีวิตทุกคนไว้ จนได้รับขนานนามว่า “ราชาพ่อมด” และนามนั้นกลายเป็นชื่อที่ได้รับสืบทอดกันมาของผู้ใช้เวทย์มนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่คอยทำหน้าที่ปกป้องโลกใบนี้ไว้

จำนวนตอน :
ตอนละ 23 นาที
ปีที่ฉาย : ต.ค. 3, 2017
Rating: PG-13
[post-views]

Black Clover ตอนที่ 1

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 2

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 3

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 4

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 5

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 6

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 7

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 8

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 9

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 10

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 11

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 12

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 13

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 14

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 15

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 16

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 17

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 18

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 19

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 20

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 21

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 22

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 23

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 24

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 25

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 26

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 27

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 28

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 29

24:00 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 30

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 31

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 32

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 33

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 34

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 35

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 36

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 37

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 38

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 39

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 40

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 41

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 42

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 43

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 44

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 45

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 46

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 47

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 48

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 49

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 50

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 51

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 52

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 53

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 54

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 55

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 56

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 57

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 58

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 59

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 60

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 61

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 62

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 63

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 64

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 65

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 66

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 67

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 68

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 69

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 70

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 71

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 72

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 73

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 74

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 75

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 76

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 77

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 78

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 79

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 80

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 81

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 82

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 83

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 84

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 85

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 86

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 87

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 88

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 89

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 90

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 91

23:53 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 92

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 93

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 94

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 95

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 96

23:53 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 97

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 98

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 99

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 100

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 101

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 102

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 103

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 104

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 105

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 106

23:53 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 107

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 108

23:53 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 109

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 110

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 111

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 112

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 113

23:53 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 114

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 115

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 116

24:04 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 117

24:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 118

23:50 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 119

23:50 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 120

23:49 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 121

23:50 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 122

23:01 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 123

23:50 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 124

23:49 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 125

23:53 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 126

23:53 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 127 ซับไทย

23:50 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 128 ซับไทย

23:50 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 129 ซับไทย

23:50 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 130 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 131 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 132 ซับไทย

23:53 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 133 ซับไทย

24:10 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 134 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 135 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 136 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 137 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 138 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 139 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 140 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 141 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 142 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 143 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 144 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 145 ซับไทย

24:10 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 146 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 147 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black clover ตอนที่ 148

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 149 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 150 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 151 ซับไทย

24:10 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 152 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 153 ซับไทย

24:10 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 154 ซับไทย

24:10 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 155 ซับไทย

24:10 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 156 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 157 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 158 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 159 ซับไทย

23:54 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 160 ซับไทย

23:48 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 161 ซับไทย

23:47 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 162 ซับไทย

23:47 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 163 ซับไทย

23:45 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 164 ซับไทย

23:48 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 165 ซับไทย

23:45 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 166 ซับไทย

23:47 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 167 ซับไทย

23:47 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 168 ซับไทย

24:10 Watch this video

Black Clover ตอนที่ 169 ซับไทย

23:46 Watch this video

Black clover ตอนที่ 170 ซับไทย

23:26 Watch this video