Active Raid Second ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Active Raid Second ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Active Raid SecondActive Raid เรื่องราวของหน่วยที่ 8 ในเซ็คชั่นที่ 5 ของหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่ 3 หน่วยที่ใช้เกราะพิเศษที่เรียกว่า Willware ในการต่อต้านอาชญากรรม

จำนวนตอน : 12
ตอนละ 24 นาที
ปีที่ฉาย :  ก.ค. 11, 2016